Slider04
Slider04
Slider02
Slider02
Slider01
Slider01
Slider03
Slider03

Tarieven

De tarieven die Diagnost-IQ hanteert voor laboratoriumonderzoek voor de 1e lijn zijn landelijk vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Laboratoriumonderzoek op aanvraag van uw huisarts valt onder verzekerde zorg, maar komt in eerste instantie ten laste van uw eigen risico. Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Ziet u geen PDF? Download de tarieven dan hier