undefined
Slide 3
Slide 2

Tarieven

De tarieven die Diagnost-IQ hanteert voor laboratoriumonderzoek voor de 1e lijn zijn landelijk vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Laboratoriumonderzoek op aanvraag van uw huisarts valt onder verzekerde zorg, maar komt in eerste instantie ten laste van uw eigen risico. Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar.