Slider04
Slider04
Slider02
Slider02
Slider01
Slider01
Slider03
Slider03

Kwaliteit

Voor consumenten en patiënten is kwaliteit vanzelfsprekend. Producten en diensten moeten goed zijn. Of het nu gaat om voeding, apparatuur of medisch handelen. Mensen vertrouwen erop. Zeker als het gaat om de gezondheidszorg en specifieker nog het laboratoriumonderzoek.

Marktwerking heeft inmiddels ook zijn intrede gedaan in de gezondheidszorg. producten en diensten moeten goedkoop en efficiënt geleverd worden. Dit mag echter nooit ten koste gaan van kwaliteit. De gezondheid van mensen is daarvoor te waardevol.

Laboratoria die erkend zijn door de Raad van Accreditatie en een accreditatiecertificaat hebben ontvangen gaan zorgvuldig om met de aan hen toevertrouwde lichaamsmaterialen, Zij hebben een kwaliteitssysteem dat regelmatig getoetst wordt, zodat patiënten en zorgverzekeraars blijvend verzekerd zijn van kwaliteit. De Raad van accreditatie voert die onafhankelijke keuringen uit. Geaccrediteerde laboratoria zijn misschien niet altijd de goedkoopste, maar voldoen aantoonbaar aan alle kwaliteitseisen.

Om de kwaliteit van de door Diagnost-IQ geleverde zorg te waarborgen is binnen het laboratorium een uitgebreid geïntegreerd kwaliteitssysteem geïmplementeerd. Een goed functionerend kwaliteitssysteem is van essentieel belang voor een passende dienstverlening aan aanvragers en patiënten. Het kwaliteitssysteem van Diagnost-IQ is geschoeid op de NEN‐EN‐ISO 15189:2012, de NEN‐EN‐ISO 22870:2016 en de FNT Veldnorm en niet alleen gericht op het bewaken, documenteren en controleren van de kwaliteit van dienstverlening, maar vooral ook op het verbeteren hiervan. Klik voor de scopes van accreditatie van de drie laboratoria op onderstaande linken.
M071 - Scope van Accreditatie locatie Hoorn
M231 - Scope van Accreditatie locatie Purmerend
M283 - Scope van Accreditatie locatie Zaandam