Slider04
Slider04
Slider02
Slider02
Slider01
Slider01
Slider03
Slider03

Ons team

Klinisch Chemicus

De klinisch chemici dragen de eindverantwoordelijkheid voor de verkregen onderzoeksresultaten. Zij overleggen ook met de aanvragend arts over de betekenis hiervan. Zij geven advies over de behandeling van de patiënt en eventueel aanvullend onderzoek. Er is dag en nacht een klinisch chemicus beschikbaar voor medisch overleg.

Directeur

Deze is statutair verantwoordelijk voor Diagnost-IQ en legt verantwoording af aan de aandeelhouders in de aandeelhoudersvergadering.

Manager Bedrijfsvoering

De manager bedrijfsvoering draagt zorg voor de ontwikkeling van beleidsvoorstellen op strategisch niveau m.b.t. de eigen aandachtsgebieden (primair proces, HR, inkoop, ICT en facilitair). Draagt zorg voor de implementatie van het vastgestelde beleid op de eigen aandachtsgebieden als afgeleide van het strategisch beleid.

Afdelingsmanager

De afdelingsmanagers geven hiërarchisch leiding aan het laboratorium en hebben daarnaast diverse management taken.

Kernanalist

De kernanalisten geven richting aan en sturen de activiteiten binnen de eigen gespecialiseerde afdeling. Geven (vakinhoudelijk) leiding aan de medewerkers van desbetreffende unit.

Analist

De analisten verrichten de onderzoeken binnen het laboratorium. Alle analisten hebben een laboratoriumopleiding gevolgd. Ze hebben ook aanwezigheidsdiensten; als het nodig is kan er altijd iemand opgeroepen worden om spoedonderzoeken te verrichten.

Managementassistent

De managementassistent biedt administratieve, representatieve en secretariële ondersteuning ten behoeve van de afdeling.

Bloedafname medewerk(st)er

De bloedafname medewerk(st)ers komt u onder andere op de poli tegen en nemen bij u het bloed af.