Slider04
Slider04
Slider02
Slider02
Slider01
Slider01
Slider03
Slider03

Ons team

Directeur

Deze is statutair verantwoordelijk voor Diagnost-IQ en legt verantwoording af aan de aandeelhouders in de aandeelhoudersvergadering.

Manager Bedrijfsvoering

De manager bedrijfsvoering draagt zorg voor de ontwikkeling van beleidsvoorstellen op strategisch niveau m.b.t. de eigen aandachtsgebieden (primair proces, HR, inkoop, ICT en facilitair). Draagt zorg voor de implementatie van het vastgestelde beleid op de eigen aandachtsgebieden als afgeleide van het strategisch beleid.

Klinisch Chemici

De klinisch chemici dragen de eindverantwoordelijkheid voor de verkregen onderzoeksresultaten. Zij overleggen ook met de aanvragend arts over de betekenis hiervan. Zij geven advies over de behandeling van de patiënt en eventueel aanvullend onderzoek. Er is dag en nacht een klinisch chemicus beschikbaar voor medisch overleg.

Accountmanager

De accountmanager is het contactpersoon voor Comicro en Diagnost-IQ waar u met al uw vragen over logistiek, aanvragen van DTO’s, ZorgDomein, afnamematerialen enzovoorts terecht kunt. Samen met DCWF zorgen wij voor een krachtige uitstraling en werken wij achter de schermen hard aan verbeteringen voor u als professional in de zorg.

Afdelingsmanagers

De afdelingsmanagers geven hiërarchisch leiding aan het laboratorium en hebben daarnaast diverse management taken.

Kernanalisten

De kernanalisten geven richting aan en sturen de activiteiten binnen de eigen gespecialiseerde afdeling. Geven (vakinhoudelijk) leiding aan de medewerkers van desbetreffende unit.

Analisten

De analisten verrichten de onderzoeken binnen het laboratorium. Alle analisten hebben een laboratoriumopleiding gevolgd. Ze hebben ook aanwezigheidsdiensten; als het nodig is kan er altijd iemand opgeroepen worden om spoedonderzoeken te verrichten.

HR Business Partner

De HR Business Partner is verantwoordelijk voor HR-processen zoals het ontwikkelen, realiseren en opvolgen van het HR-beleid. 

Managementassistent/HR-medewerker

De managementassistent/HR-medewerker biedt administratieve, representatieve en secretariële ondersteuning aan directie en HRM.

Medewerker Bloedafname

De medewerker bloedafname komt u onder andere bij de poli tegen en neemt bij u het bloed af.