Slider04
Slider04
Slider02
Slider02
Slider01
Slider01
Slider03
Slider03

LABORATORIUMWIJZER DIAGNOST-IQ

De laboratoriumwijzer geeft algemene informatie over Diagnost-IQ alsmede een globaal overzicht van de wijze waarop monstername, transport, onderzoek en rapportage plaatsvinden.

Gedetailleerde informatie betreffende bepalingen bevindt zich in verwijzingsdocumenten welke zijn opgesteld per locatie. De verwijzing naar deze documenten is opgenomen in deze laboratoriumwijzer, maar zijn ook opvraagbaar via I-Document van Diagnost-IQ en worden via een webshare gedeeld met de gelieerde ziekenhuizen. De laboratoriumwijzer is via deze link in te zien.

Wijzigingen in protocollen of referentiewaarden worden direct aangepast in de meest actuele versie van de daarbij behorende documenten.

REFERENTIEWAARDEN KLINISCH CHEMISCH LABORATORIUMONDERZOEK DOOR DIAGNOST-IQ

Binnen de referentiewaarden vallen 95% van de analyseresultaten, verkregen bij onderzoek van de gekozen gezonde bevolkingsgroep. Referentiewaarden zijn afhankelijk van diverse factoren, het is daarom belangrijk om voor het eigen laboratorium geldende referentiewaarden te raadplegen. Op de rapportages zijn de meest actuele referentieaarden weergegeven.

Raadpleeg de Referentiewaarden laboratoriumonderzoek, Diagnost-IQ door op onderstaande link te klikken.

Referentiewaarden laboratoriumonderzoek, Diagnost-IQ

ACCREDITATIESTATUS ONDERZOEKEN DOOR DIAGNOST-IQ

Diagnost-IQ heeft drie locaties. Bepalingen die centraal op één van de drie locaties voor alle drie locaties worden uitgevoerd, staan op de scope van de uitvoerende locatie.

De accreditatiestatus van de afzonderlijke bepalingen van de drie locaties van Diagnost-IQ staan vermeld in onderstaande documenten

Diagnost-IQ verzorgt ook de afname, verzending en uitslagverwerking van diverse diagnostische testen die wij niet in eigen beheer uitvoeren, maar door andere laboratoria worden gedaan. 
Deze testen vallen buiten de scope van de accreditatie van de Diagnost-IQ laboratoria.
Indien u vragen heeft over de accreditatiestatus van een test die door ons wordt verzonden naar een ander laboratorium kunt u hier de dienstdoende klinisch chemicus over bellen (telefoonnr. 088-3424667).