Slider foto's

Laboratoriumwijzer Diagnost-IQ

De laboratoriumwijzer beoogt toegang te geven tot algemene informatie over Diagnost-IQ alsmede een globaal overzicht van de wijze waarop monstername, transport, onderzoek en rapportage plaats vinden.

Gedetailleerde informatie betreffende bepalingen bevindt zich in verwijzingsdocumenten die zijn opgesteld per locatie. De verwijzing naar deze documenten is opgenomen in deze laboratoriumwijzer, maar zijn ook opvraagbaar via I-Document van Diagnost-IQ en worden via een webshare gedeeld met de gelieerde ziekenhuizen. De laboratoriumwijzer is via deze link in te zien.

Referentiewaarden klinisch chemisch laboratoriumonderzoek door Diagnost-IQ

Binnen de referentiewaarden vallen 95% van de analyseresultaten, verkregen bij onderzoek van de gekozen gezonde bevolkingsgroep. Referentiewaarden zijn afhankelijk van diverse factoren, het is daarom belangrijk om voor het eigen laboratorium geldende referentiewaarden te raadplegen.

Raadpleeg de Referentiewaarden laboratoriumonderzoek door Diagnost-IQ locatie Hoorn en Purmerend
Raadpleeg de Referentiewaarden laboratoriumonderzoek door Diagnost-IQ locatie Zaandam