Slider04
Slider04
Slider02
Slider02
Slider01
Slider01
Slider03
Slider03

LABORATORIUMWIJZER DIAGNOST-IQ

De laboratoriumwijzer geeft algemene informatie over Diagnost-IQ alsmede een globaal overzicht van de wijze waarop monstername, transport, onderzoek en rapportage plaatsvinden.

Gedetailleerde informatie betreffende bepalingen bevindt zich in verwijzingsdocumenten welke zijn opgesteld per locatie. De verwijzing naar deze documenten is opgenomen in deze laboratoriumwijzer, maar zijn ook opvraagbaar via I-Document van Diagnost-IQ en worden via een webshare gedeeld met de gelieerde ziekenhuizen. De laboratoriumwijzer is via deze link in te zien.

Wijzigingen in protocollen of referentiewaarden worden direct aangepast in de meest actuele versie van de daarbij behorende documenten.

REFERENTIEWAARDEN KLINISCH CHEMISCH LABORATORIUMONDERZOEK DOOR DIAGNOST-IQ

Binnen de referentiewaarden vallen 95% van de analyseresultaten, verkregen bij onderzoek van de gekozen gezonde bevolkingsgroep. Referentiewaarden zijn afhankelijk van diverse factoren, het is daarom belangrijk om voor het eigen laboratorium geldende referentiewaarden te raadplegen. Op de rapportages zijn de meest actuele referentieaarden weergegeven.

Raadpleeg de Referentiewaarden laboratoriumonderzoek, Diagnost-IQ door op onderstaande link te klikken.

Referentiewaarden laboratoriumonderzoek, Diagnost-IQ, locatie Hoorn en Purmerend
Referentiewaarden laboratoriumonderzoek, Diagnost-IQ, locatie Zaandam