Slider04
Slider04
Slider02
Slider02
Slider01
Slider01
Slider03
Slider03

Hulde aan onze medewerkers!

19-03-2020
Hulde aan onze medewerkers!

De impact van het Corona virus neemt met de dag  toe. We zijn in een onwerkelijke situatie terecht gekomen,  waar tot op heden moeilijk grip op te krijgen is. Het virus is zich snel aan het uitbreiden en steeds meer mensen worden ziek. Zo ook de zorgmedewerkers. Ziekenhuizen zijn volop bezig zich om zich op een goede manier voor te bereiden op de verdere gevolgen van het Corona virus. Ook binnen de laboratoria, waar veel afnames en bepalingen plaatsvinden om o.a. het Coronavirus vast te stellen, draaien medewerkers overuren en werken we toe naar continuïteitsplannen om voorbereid te zijn op wat gaat komen.

Dit alles vraagt fysiek en emotioneel veel van onze medewerkers. Ze komen in aanraking met Corona (verdachte) patiënten of materiaal dat bij deze patiënten is afgenomen. Ook zij begrijpen dat hun werk noodzakelijk is, om samen met de ziekenhuizen een zo goed mogelijke bijdrage te kunnen leveren aan het indammen van de uitbreiding van dit virus.. Dit alles vraagt erg veel van onze medewerkers en hun thuissituatie, dat realiseren we ons terdege. We kunnen dan ook niet vaak genoeg vermelden dat we trots zijn op onze medewerkers, die op welke manier dan ook hun flexibiliteit laten zien om samen met de ziekenhuizen binnen onze regio het hoofd te kunnen bieden aan deze pandemie.

Chapeau en zeer veel dank!